Başakşehir'de 35 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

31 Mayıs 2020
Başakşehir'de 35 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için 35 milyon 95 bin TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi 813 Ada 1 Parselde kayıtlı, 13.498,11 metrekare yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.Küçükçekmece 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/961 Esas sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre; Parsel üzerinde, faaliyetine devam etmekte olan Beton Santrali, İdari amaçlı olarak kullanılanyemekhane, yatakhane vb. olarak kullanıldığı prefabrik yapılar bulunmaktadır. 

Başakşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemede parsel üzerindeki yapılar ile ilgili olarak; Yapı Ruhsatı bulunmamaktadır. Taşınmazın kıymet takdiri işleminde parsel üzerindeki yapılar,Ruhsatsız yapılar olması sebebiyle değerleme dışı tutulmuştur. Konu taşınmaza komşu parsellerde, halen yapımı devam etmekte olan Konut siteleri ile boş arsalar mevcut olup, cephe aldığı Hürriyet Bulvarının karşısındaki alan, Sanayi Sitelerin bulunduğu alandır. Parsel Yamuk geometrisinde, batıya doğru hafif eğimli bir yapıya sahiptir.

Kıymeti : 35.095.086,00 TL
1. Satış Günü : 15/03/2019 günü 15:15 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 10/04/2019 günü 15:15 - 15:25 arası
Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adliyesi Ceza A Blok G/71 İhale Odası Sefaköy/İSTANBUL

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK 127. Md. Göre Satış İlanı Tebliği:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/6 Satış sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.29/01/2019

Kaynak: https://emlakkulisi.com/basaksehirde-35-milyon-tlye-icradan-satilik-arsa/597374

Haber Yorumları